Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Seleccione una Página:
More Info
Read More
Finca Segura Viudas Finca Segura Viudas Finca Segura Viudas Finca Segura Viudas Finca Segura Viudas Finca Segura Viudas

Finca Segura Viudas

Els salons de l’Hereteu Segura Vídues, originals del segle XII, poden llogar-se per a reunions, banquets, celebracions, etc. Amb una capacitat màxima per 60 persones. Els aperitius poden realitzar-se a l’exterior de la masia.